Përdorimi i makinave të kërkimit është bërë pjesë e pandashme e përditëshmërisë sonë. Për vetëm disa sekonda ne mund të marrim informacionin që para 20 viteve, për shumë kënd ka qenë i pamundur të gjendet.

Procesi i optimizimit të webfaqeve për makina kërkuese quhet SEO (Search Engine Optimization) dhe si kanal i marketingut digjital, sjell rezultate të mira për shumë biznese dhe webfaqe.

Trajnimi “Hyrje në Marketing Digjital dhe SEO” i ofruar nga kompania NextSEO dhe instruktorët me pervojë 15 vjeçare në këtë fushë, perfshinë gjithçka që duhet të dini për të punuar në mënyrë kompetente në industrinë e marketingut digjital dhe në veqanti në SEO. Tregu global por edhe ai lokal në Kosovë ka jashtëzakonisht shumë nevojë për ekspertë të kësaj fushe.

Pasi të perfundoni trajnimin ju do të jeni në gjendje të:

 • Kuptoni se si funksionojnë makinat kërkuese (Google, Bing, etj).
 • Bëni hulumtimin e fjalëve kyçe dhe analizoni konkurencën.
 • Dini se si duhet të optimizohet një webfaqe për makina kërkuese.
 • Gjykoni webfaqet në bazë të relevancës dhe autoritetit për të ndërtuar linqe.
 • Dini se si duhet të kontaktoni pronarët e webfaqeve dhe t’i bindni që të vendosin linkun tuaj.
 • Bëni dallimin mes SEOs internacionale dhe lokale përfshirë edhe strategjitë që përdoren.
 • Bëni një auditim të webfaqes (gjeni mangësitë, gabimet dhe mundësitë për optimizim).
 • Kuptoni rolin e Content Marketing-ut dhe Digital PR në SEO.
 • Përpiloni një strategji të Marketingut Digjital për një webfaqe.
 • Matni suksesin dhe prezentoni atë në mënyre te qartë.

Plan-Programi:

 • Hyrje në Marketing Digjital dhe SEO
 • Objektivat Kryesore dhe Rendesia e Strategjisë së Marketingut Digjital
 • Bazat e Makinave të Kërkimit dhe SEO-së
 • Hulumtimi i Fjalëve Kyçe dhe Analizimi i Konkurencës
 • Dizajni, Arkitektura dhe Optimizimi i Websajtit (Onsite SEO)
 • Procesi i Link Prospecting dhe Outreach (Offsite SEO)
 • SEO Lokale dhe Ndërkombëtare
 • Optimizimi i Webfaqeve për Telefona të Menqur.
 • Content Marketingu dhe Digital PR
 • Matja e Suksesit dhe Prezentimi

Pse duhet të vijoni këtë trajnim:

 • Numër i vogël i studentëve në grup.
 • Të gjithë studentëve do ju kushtohet rëndësi dhe kohë në veçanti,
 • Demonstrim prakitk i webfaqeve dhe shembujve real (jo vetëm teori)
 • Përgjigje të të gjitha pyetjeve gjatë trajnimit dhe me email.
 • Trajnimi mbahet nga expertë me përvojë shumëvjeçare në fushën e marketingut digjital, Besart Bajrami dhe Gent Ukëhajdaraj.
 • Për studentët e dalluar, do të ofrohet mundësi praktike 3-6 muaj me pagesë në kompaninë NextSEO pas përfundimit të trajnimit. Kjo është një mundësi e mirë që të ju kthehet investimi në këtë trajnim. Pas praktikës, ekziston mundësia per t’u punësuar më kontratë të rregullt pune.
 • Atmosferë e mirë dhe relaksuese.
 • Krijoni lidhje dhe shoqëri të reja.

Kohëzgjatja e trajnimit dhe Pagesa:

 • Trajnimi fillon sapo të plotësohet grupi dhe zgjatë gjithsej 30 orë (3 javë).
 • Orari: E Martë, E Mërkurë, E Premte 17:45  19:30.
 • Pagesa për trajnim (duke përfshirë materialet dhe testin final) është 295€.

Trajnimi ka perfunduar.

Për pyetje dhe sqarime: [email protected]

Storje e Suksesit

Granit Sadiku, një i ri 25 vjeçar, filloi trajnimin në Marketing Digjital dhe SEO në Shtator të vitit 2017 dhe pas kalimit të testit përfundimtar dhe rezultateve të mira, atij i’u dha mundësia e praktikës me pagesë në NextSEO. Pas 6 muajsh ai u punësua me kontratë të rregullt pune ku vazhdon të punojë edhe sot. 

Lexoni më shumë për eksperiencën e Granitit gjatë këtij trajnimi dhe praktikës në NextSEO.