Bëhuni pjese e një prej trajnimeve më të vlefshme në rajon, dhe përfitoni mundësinë e praktikës profesionale me pagesë.

Përdorimi i makinave të kërkimit është bërë pjesë e pandashme e përditëshmërisë sonë. Për vetëm disa sekonda ne mund të marrim informacionin që para 20 viteve ka qenë i pamundur të gjendet.

Procesi i optimizimit të webfaqeve për makina kërkuese quhet SEO (Search Engine Optimization) dhe si kanal i marketingut digjital, sjell rezultate të mira për shumë biznese dhe webfaqe.

Trajnimi “Hyrje në Marketing Digjital dhe SEO” i ofruar nga kompania NextSEO dhe instruktorët me përvojë 15 vjeçare në këtë fushë, perfshin gjithçka që duhet të dini për të punuar në mënyrë kompetente në industrinë e marketingut digjital dhe në veçanti në SEO. Tregu global por edhe ai lokal në Kosovë ka jashtëzakonisht shumë nevojë për ekspertë të kësaj fushe.

Vëmendje: Për shkak të situatës me Covid-19 ne kemi organizuar sallën e trajnimeve në atë formë që të respektohet distanca sociale. Obligohet secili student të ketë maskën mbrojtëse dhe të respektojë rregullat për mbrojtje ndaj virusit Covid-19.

Pse duhet të vijoni këtë trajnim
 • 36 Orë Trajnim Intensiv
 • 5 Javë – 3 herë në Jave
 • Grup i vogel i studentëve
 • Secilit student i kushtohet rëndësi dhe kohë në veçanti
 • Demonstrim praktik i webfaqeve dhe shembujve real (jo vetëm teori)
 • Certifikatë me vlerë në tregun e punës
 • Salla e trajnimeve ofron kushtet për respektimin e rregullave të distancës sociale.
 • Secili student do të ketë në shfrytëzim një laptop gjatë kohës së trajnimit.
 • Për studentët e dalluar, mundësi për praktikë me pagesë
 • Përgjigje të të gjitha pyetjeve gjatë trajnimit dhe me email
 • Pas praktikës, ekziston mundësia per t’u punësuar më kontratë të rregullt pune në NextSEO.
 • Atmosferë e mirë dhe relaksuese.
 • Krijoni lidhje dhe shoqëri të reja.

Pasi të perfundoni trajnimin ju do të jeni në gjendje të:

 • Kuptoni se si funksionojnë makinat kërkuese (Google, Bing, etj).
 • Bëni hulumtimin e fjalëve kyçe dhe analizoni konkurencën.
 • Dini se si duhet të optimizohet një webfaqe për makina kërkuese.
 • Gjykoni webfaqet në bazë të relevancës dhe autoritetit për të ndërtuar linqe.
 • Dini se si duhet të kontaktoni pronarët e webfaqeve dhe t’i bindni që të vendosin linkun tuaj.
 • Bëni dallimin mes SEOs internacionale dhe lokale përfshirë edhe strategjitë që përdoren.
 • Bëni një auditim të webfaqes (gjeni mangësitë, gabimet dhe mundësitë për optimizim).
 • Kuptoni rolin e Content Marketing-ut dhe Digital PR në SEO.
 • Përpiloni një strategji të Marketingut Digjital për një webfaqe.
 • Matni suksesin dhe prezentoni atë në mënyre te qartë.

Plan-Programi:

 • Hyrje në Marketing Digjital dhe SEO
 • Objektivat Kryesore dhe Rendesia e Strategjisë së Marketingut Digjital
 • Bazat e Makinave të Kërkimit dhe SEO-së
 • Hulumtimi i Fjalëve Kyçe dhe Analizimi i Konkurencës
 • Dizajni, Arkitektura dhe Optimizimi i Websajtit (Onsite SEO)
 • Procesi i Link Prospecting dhe Outreach (Offsite SEO)
 • SEO Lokale dhe Ndërkombëtare
 • Optimizimi i Webfaqeve për Telefona të Menqur.
 • Content Marketingu dhe Digital PR
 • Matja e Suksesit dhe Prezentimi

Kohëzgjatja e trajnimit dhe Pagesa:

 • Trajnimi fillon sapo të plotësohet grupi dhe zgjatë gjithsej 36 orë (5 javë).
 • Pagesa për trajnim (duke përfshirë materialet dhe testin final) është 249€.

Për pyetje dhe sqarime: [email protected]

Për t’u regjistruar në trajnim klikoni këtu

Granit Sadiku

 • Si i ri 25 vjeçar, Graniti filloi trajnimin “Hyrje në Marketing Digjital dhe SEO” në Shtator të vitit 2017
 • Pas kalimit të testit përfundimtar dhe rezultateve të mira, atij i’u dha mundësia e praktikës me pagesë në NextSEO.
 • Pas 6 muajsh ai u punësua me kontratë të rregullt pune ku vazhdon të punojë edhe sot në pozitën Digital PR Specialist. 

Lexoni më shumë për eksperiencën e Granitit gjatë këtij trajnimi dhe praktikës në NextSEO.

Albesa Rrezja

 • Përfundoi me sukses trajnimin “Hyrje në Marketing Digjital dhe SEO” në Maj të vitit 2019.
 • Përfitoi nga praktika me pagesë në NextSEO ku tregoi rezultate shume të mira.
 • Pas praktikës 6 mujore, Albesa u bë pjese e kompanisë NextSEO si Outreach Specialist ku punon dhe kontribuon edhe sot.

Lexoni më shumë për eksperiencën e Albesës gjatë këtij trajnimi dhe praktikës në NextSEO.

Domenik Toplanaj

 • Përfundoi me sukses trajnimin “Hyrje në Marketing Digjital dhe SEO” në Maj të vitit 2019.
 • Përfitoi nga praktika me pagesë në NextSEO ku tregoi rezultate shume të mira.
 • Pas praktikës 6 mujore, Domeniku u bë pjese e kompanisë NextSEO si Outreach Specialist ku punon dhe kontribuon edhe sot.

Lexoni më shumë për eksperiencën e Domenikut gjatë këtij trajnimi dhe praktikës në NextSEO.

Elda Sallauka

 • Përfundoi me sukses trajnimin “Hyrje në Marketing Digjital dhe SEO” në Maj të vitit 2019.
 • Përfitoi nga praktika me pagesë në NextSEO ku tregoi rezultate shume të mira.
 • Pas praktikës 6 mujore, Elda u bë pjese e kompanisë NextSEO si Outreach Specialist ku punon dhe kontribuon edhe sot.

Lexoni më shumë për eksperiencën e Eldës gjatë këtij trajnimi dhe praktikës në NextSEO.

Tringa Leka

 • U përzgjodh nga dhjetra kandidatë për trajnimin intensiv në Marketing Digjital dhe SEO në Nëntor të vitit 2019.
 • Përfitoi nga praktika me pagesë në NextSEO ku tregoi rezultate shume të mira.
 • Pas periudhës së praktikës, Tringa u bë pjese e kompanisë NextSEO si Outreach Specialist ku punon dhe kontribuon edhe sot.

Lexoni më shumë për eksperiencën e Tringës gjatë këtij trajnimi dhe praktikës në NextSEO.

Fjollë Avdijaj

 • U përzgjodh nga dhjetra kandidatë për trajnimin intensiv në Marketing Digjital dhe SEO në Nëntor të vitit 2019.
 • Përfitoi nga praktika me pagesë në NextSEO ku tregoi rezultate shume të mira.
 • Pas periudhës së praktikës, Fjolla u bë pjese e kompanisë NextSEO si Outreach Specialist ku punon dhe kontribuon edhe sot.

Lexoni më shumë për eksperiencën e Fjollës gjatë këtij trajnimi dhe praktikës në NextSEO.

Njomza Zeqiri

 • U përzgjodh nga dhjetra kandidatë për trajnimin intensiv në Marketing Digjital dhe SEO në Nëntor të vitit 2019.
 • Përfitoi nga praktika me pagesë në NextSEO ku tregoi rezultate shume të mira.
 • Pas periudhës së praktikës, Njomza u bë pjese e NextSEO-s si Digital PR Specialist ku punon dhe kontribuon edhe sot.

Lexoni më shumë për eksperiencën e Njomzës gjatë këtij trajnimi dhe praktikës në NextSEO.