Përdorimi i makinave të kërkimit është bërë pjesë e pandashme e përditëshmërisë sonë. Për vetëm disa sekonda ne mund të marrim informacionin që para 20 viteve, për shumë kënd ka qenë i pamundur të gjendet.

Procesi i optimizimit të webfaqeve për makina kërkuese quhet SEO (Search Engine Optimization) dhe si kanal i marketingut digjital, sjell rezultate të mira për shumë biznese dhe webfaqe.

Trajnimi “Hyrje në Marketing Digjital dhe SEO” i ofruar nga kompania NextSEO dhe instruktorët me pervojë 13 vjeçare në këtë fushë, perfshinë gjithçka që duhet të dini për të punuar në mënyrë kompetente në industrinë e marketingut digjital dhe në veqanti në SEO. Tregu global por edhe ai lokal në Kosovë ka jashtëzakonisht shumë nevojë për ekspertë të kësaj fushe.

Pasi të perfundoni trajnimin ju do të jeni në gjendje të:

 • Kuptoni se si funksionojnë makinat kërkuese (Google, Bing, etj).
 • Bëni hulumtimin e fjalëve kyçe dhe të analizoni konkurencën.
 • Dini se si duhet të jetë një webfaqe e optimizuar për makina kërkuese.
 • Gjykoni webfaqet në bazë të relevancës dhe autoritetit për të ndërtuar linqe.
 • Dini se si duhet të kontaktoni pronarët e webfaqeve dhe t’i bindni që të vendosin linkun tuaj.
 • Bëni dallimin mes SEOs internacionale dhe lokale përfshirë edhe strategjitë që përdoren.
 • Bëni një auditim të webfaqes (gjeni mangësitë, gabimet dhe mundësitë për optimizim).
 • Kuptoni rolin e Content Marketing-ut në SEO dhe Rrjete Sociale.
 • Përpiloni një strategji të Marketingut Digjital për një webfaqe.
 • Matni suksesin dhe t’a prezentoni atë në mënyre te qartë.

Plan-Programi:

 • Hyrje në Marketing Digjital dhe SEO
 • Objektivat Kryesore dhe Rendesia e Strategjisë së Marketingut Digjital
 • Bazat e Makinave të Kërkimit dhe SEO-së
 • Hulumtimi i Fjalëve Kyçe dhe Analizimi i Konkurencës
 • Dizajni, Arkitektura dhe Optimizimi i Websajtit (Onsite SEO)
 • Procesi i Link Prospecting dhe Outreach (Offsite SEO)
 • SEO Lokale dhe Ndërkombëtare
 • Optimizimi i Webfaqeve për Telefona të Menqur.
 • Content Marketingu dhe Rrjetet Sociale
 • Matja e Suksesit dhe Prezentimi

Pse duhet të vijoni këtë trajnim:

 • Vetëm 6 studentë në grup dhe jo më shumë.
 • Të gjithë studentëve do ju kushtohet rëndësi dhe kohë në veçanti,
 • Demonstrim prakitk i webfaqeve dhe shembujve real (jo vetëm teori)
 • Përgjigje të të gjitha pyetjeve gjatë trajnimit dhe me email.
 • Trajnimi mbahet nga expertë me përvojë shumëvjeçare në fushën e marketingut digjital, Besart Bajrami dhe Gent Ukëhajdaraj.
 • Për studentët e dalluar, do të ofrohet mundësi praktike 3-6 muaj me pagesë në kompaninë NextSEO pas përfundimit të trajnimit. Kjo është një mundësi e mirë që të ju kthehet investimi në këtë trajnim. Pas praktikës, ekziston mundësia per t’u punësuar më kontratë të rregullt pune.
 • Atmosferë e mirë dhe relaksuese
 • Krijoni lidhje dhe shoqëri të reja

Kohëzgjatja e trajnimit dhe Pagesa:

 • Trajnimi fillon më 25.09.2017 dhe zgjatë gjithsej 30 orë (3 javë).
 • Orari: E Hënë-Premte 18:00 20:00.
 • Pagesa për trajnim (duke përfshirë materialet dhe testin final) është 349€ (për studentë 249€)

Klikoni ketu për të aplikuar për trajnimin “Hyrje në Marketing Digjital dhe SEO” dhe ne do të ju kontaktojmë për detaje tjera.

Për pyetje dhe sqarime: training@nextseo.net