NextSEO vazhdon me grupin e radhës të trajnimit “Hyrje në Marketing Digjital dhe SEO” në muajin Gusht, që u mundëson të rinjëve në Kosovë hyrjen në një prej fushave më interesante të marketingut dhe fillimit të karrierës së tyre përmes programit të praktikës në NextSEO.

Programi i trajnimit, instruktorët me përvojë shumëvjeçare, dhe shembujt nga projekte reale të kompanisë NextSEO perfshijnë gjithçka që duhet të dini për të punuar në mënyrë kompetente në industrinë e marketingut digjital dhe në veçanti në SEO.

Përdorimi i makinave të kërkimit është bërë pjesë e pandashme e përditëshmërisë sonë. Procesi i optimizimit të webfaqeve për makina kërkuese quhet SEO (Search Engine Optimization) dhe si kanal i marketingut digjital, sjell rezultate të mira për shumë biznese dhe webfaqe. Tregu global por edhe ai lokal në Kosovë ka jashtëzakonisht shumë nevojë për ekspertë të kësaj fushe.

NextSEO si një prej agjensive të para të marketingut digjital në Kosovë ka bashkëpunuar me klientë ndërkombtarë me renome siç janë Allianz, AXA, Mawista, Europ Assistance, The Jeweller, Fintiba, dhe DR-Walter. Gjithashtu projektet dhe produktet tona vetëm gjatë vitit të kaluar kanë pasur mbi 35 milionë përdorues nga e gjithë bota.

Pse duhet të vijoni këtë trajnim
 • 36 Orë Trajnim Intensiv
 • 5 Javë – 3 herë në Jave
 • Grup i vogel i studentëve
 • Secilit student i kushtohet rëndësi dhe kohë në veçanti
 • Demonstrim praktik i webfaqeve dhe shembujve real (jo vetëm teori)
 • Certifikatë me vlerë në tregun e punës
 • Salla e trajnimeve ofron kushtet për respektimin e rregullave të distancës sociale.
 • Secili student do të ketë në shfrytëzim një laptop gjatë kohës së trajnimit.
 • Për studentët e dalluar, mundësi për praktikë me pagesë
 • Përgjigje të të gjitha pyetjeve gjatë trajnimit dhe me email
 • Pas praktikës, ekziston mundësia per t’u punësuar më kontratë të rregullt pune në NextSEO.
 • Atmosferë e mirë dhe relaksuese.
 • Krijoni lidhje dhe shoqëri të reja.

Pasi të perfundoni trajnimin ju do të jeni në gjendje të:

 • Kuptoni se si funksionojnë makinat kërkuese (Google, Bing, etj).
 • Bëni hulumtimin e fjalëve kyçe dhe analizoni konkurencën.
 • Dini se si duhet të optimizohet një webfaqe për makina kërkuese.
 • Gjykoni webfaqet në bazë të relevancës dhe autoritetit për të ndërtuar linqe.
 • Dini se si duhet të kontaktoni pronarët e webfaqeve dhe t’i bindni që të vendosin linkun tuaj.
 • Bëni dallimin mes SEOs internacionale dhe lokale përfshirë edhe strategjitë që përdoren.
 • Bëni një auditim të webfaqes (gjeni mangësitë, gabimet dhe mundësitë për optimizim).
 • Kuptoni rolin e Content Marketing-ut dhe Digital PR në SEO.
 • Përpiloni një strategji të Marketingut Digjital për një webfaqe.
 • Matni suksesin dhe prezentoni atë në mënyre te qartë.

Plan-Programi:

 • Hyrje në Marketing Digjital dhe SEO
 • Objektivat Kryesore dhe Rendesia e Strategjisë së Marketingut Digjital
 • Bazat e Makinave të Kërkimit dhe SEO-së
 • Hulumtimi i Fjalëve Kyçe dhe Analizimi i Konkurencës
 • Dizajni, Arkitektura dhe Optimizimi i Websajtit (Onsite SEO)
 • Procesi i Link Prospecting dhe Outreach (Offsite SEO)
 • SEO Lokale dhe Ndërkombëtare
 • Optimizimi i Webfaqeve për Telefona të Menqur.
 • Content Marketingu dhe Digital PR
 • Matja e Suksesit dhe Prezentimi

Kohëzgjatja e trajnimit dhe Pagesa:

 • Trajnimi fillon më 31.08.2021 dhe zgjatë gjithsej 36 orë (5 javë).
 • Pagesa për trajnim (duke përfshirë materialet dhe testin final) është 249€.

Për pyetje dhe sqarime: [email protected]

Për t’u regjistruar në trajnim klikoni këtu

Granit Sadiku

 • Si i ri 25 vjeçar, Graniti filloi trajnimin “Hyrje në Marketing Digjital dhe SEO” në Shtator të vitit 2017
 • Pas kalimit të testit përfundimtar dhe rezultateve të mira, atij i’u dha mundësia e praktikës me pagesë në NextSEO.
 • Pas 6 muajsh ai u punësua me kontratë të rregullt pune në pozitën Digital PR Specialist. 

Lexoni më shumë për eksperiencën e Granitit gjatë këtij trajnimi dhe praktikës në NextSEO.

Albesa Rrezja

 • Përfundoi me sukses trajnimin “Hyrje në Marketing Digjital dhe SEO” në Maj të vitit 2019.
 • Përfitoi nga praktika me pagesë në NextSEO ku tregoi rezultate shume të mira.
 • Pas praktikës 6 mujore, Albesa u bë pjese e kompanisë NextSEO si Outreach Specialist ku punon dhe kontribuon edhe sot.

Lexoni më shumë për eksperiencën e Albesës gjatë këtij trajnimi dhe praktikës në NextSEO.

Domenik Toplanaj

 • Përfundoi me sukses trajnimin “Hyrje në Marketing Digjital dhe SEO” në Maj të vitit 2019.
 • Përfitoi nga praktika me pagesë në NextSEO ku tregoi rezultate shume të mira.
 • Pas praktikës 6 mujore, Domeniku u bë pjese e kompanisë NextSEO si Outreach Specialist ku punon dhe kontribuon edhe sot.

Lexoni më shumë për eksperiencën e Domenikut gjatë këtij trajnimi dhe praktikës në NextSEO.

Elda Sallauka

 • Përfundoi me sukses trajnimin “Hyrje në Marketing Digjital dhe SEO” në Maj të vitit 2019.
 • Përfitoi nga praktika me pagesë në NextSEO ku tregoi rezultate shume të mira.
 • Pas praktikës 6 mujore, Elda u bë pjese e kompanisë NextSEO si Outreach Specialist ku punon dhe kontribuon edhe sot.

Lexoni më shumë për eksperiencën e Eldës gjatë këtij trajnimi dhe praktikës në NextSEO.

Tringa Leka

 • U përzgjodh nga dhjetra kandidatë për trajnimin intensiv në Marketing Digjital dhe SEO në Nëntor të vitit 2019.
 • Përfitoi nga praktika me pagesë në NextSEO ku tregoi rezultate shume të mira.
 • Pas periudhës së praktikës, Tringa u bë pjese e kompanisë NextSEO si Outreach Specialist.

Lexoni më shumë për eksperiencën e Tringës gjatë këtij trajnimi dhe praktikës në NextSEO.

Fjollë Avdijaj

 • U përzgjodh nga dhjetra kandidatë për trajnimin intensiv në Marketing Digjital dhe SEO në Nëntor të vitit 2019.
 • Përfitoi nga praktika me pagesë në NextSEO ku tregoi rezultate shume të mira.
 • Pas periudhës së praktikës, Fjolla u bë pjese e kompanisë NextSEO si Outreach Specialist ku punon dhe kontribuon edhe sot.

Lexoni më shumë për eksperiencën e Fjollës gjatë këtij trajnimi dhe praktikës në NextSEO.

Njomza Zeqiri

 • U përzgjodh nga dhjetra kandidatë për trajnimin intensiv në Marketing Digjital dhe SEO në Nëntor të vitit 2019.
 • Përfitoi nga praktika me pagesë në NextSEO ku tregoi rezultate shume të mira.
 • Pas periudhës së praktikës, Njomza u bë pjese e NextSEO-s si Digital PR Specialist ku punon dhe kontribuon edhe sot.

Lexoni më shumë për eksperiencën e Njomzës gjatë këtij trajnimi dhe praktikës në NextSEO.

Dukagjin Kolaj

 • Përfundoi me sukses trajnimin “Hyrje në Marketing Digjital dhe SEO” në Tetor të vitit 2020.
 • Përfitoi nga praktika me pagesë në NextSEO ku tregoi rezultate shume të mira.
 • Pas periudhës së praktikës, Dukagjini u bë pjese e kompanisë NextSEO si Outreach Specialist ku punon dhe kontribuon edhe sot.

Lexoni më shumë për eksperiencën e Dukagjinit gjatë këtij trajnimi dhe praktikës në NextSEO.

Flaka Selmani

 • Përfundoi me sukses trajnimin “Hyrje në Marketing Digjital dhe SEO” në Tetor të vitit 2020.
 • Përfitoi nga praktika me pagesë në NextSEO ku tregoi rezultate shume të mira.
 • Pas periudhës së praktikës, Flaka u bë pjese e kompanisë NextSEO si Outreach Specialist ku punon dhe kontribuon edhe sot.

Lexoni më shumë për eksperiencën e Flakës gjatë këtij trajnimi dhe praktikës në NextSEO.